Становище на УС и НС на НСОПЛБ по повод на писмо на УС на СБМС до Министъра на здравеопазването

26.08.2015

До момента в България има разработени Правила за добра медицинска практика на лекарите в РБ (2005), Правила за добра медицинска практика на ОПЛ в България (2007, http://www.nsoplb.com/obshta-medicina/pravila-za-dobra-medicinska-praktika) и Правила за добра клинична практика в образната диагностика (2011).

ImportantСтановище на УС и НС на НСОПЛБ по проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Индикатори на системата на здравеопазването"

25.08.2015

Уважаеми колеги,

представяме на вниманието Ви становище на УС и НС на НСОПЛБ по проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Индикатори на системата на здравеопазването", публикуван на електронната страница на МЗ на 14.08.2015 г.

Специализация по Обща медицина

14.07.2015

Всички лекари, извън хипотезата на Наредба № 15, трябва да специализират Обща медицина по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вида, в който е обнародвана в ДВ.

За съжаление, разписаните в Наредба № 1 правила правят недостъпна специализацията по Обща медицина.

 

Становище относно отговор на НЗОК на писмо на НСОПЛБ във връзка с промяна в изискванията за назначаване и контрол на лечение с двойна комбинация на Захарен диабет тип 2

24.06.2015

След петнадесет години работа в условията на изцяло променена (особено в ПИМП) система на здравеопазване е от ключово значение да се разбере, че Общата медицина не е прост сбор от дейности, а ОПЛ не са сбор от лекари, на които някой извън общата медицинска практика, трябва да определя правилата, по които ще упражняват дейността си.

 

Становище относно указание за предписване на медикаменти

15.06.2015

НСОПЛБ излезе със становище относно указание за предписване на медикаменти разпространено до РЗОК и изпълнителите на първична медицинска помощ.

 

Доц. Киров пред радио "Хоризонт": Предложението за профилактичните прегледи е разумно, но създава и проблеми

09.06.2015

Доц. Любомир Киров определи като разумна мярка предложението на здравния министър - хората, които не минават на профилактични прегледи, да заплащат по-високи здравни вноски.

 

Становища и предложения на НСОПЛБ относно проект за изменение на Закон за лечебните заведения

14.05.2015

НСОПЛБ изготви предложения и становища по  публикувания проект за изменение и допълнение на Закон за лечебните заведения.

 

Становище относно предложение за промени в ЗЗО, изготвени от нар. пред. Семир Абу Мелих и Димитър Петров

30.04.2015

НСОПЛБ изпрати становище във връзка с предложението за промени в § 24 и свързани с него промени в § § 9,21,27 в ЗЗО и Допълнителни разпоредби- §1, Преходни и заключителни разпоредби- §50, изготвени от нар. пред. Семир Абу Мелих и Димитър Петров.

 

Повторно запитване до НЗОК относно режима на предписване на комбинирани антидиабетни препарати

24.04.2015

Изпратихме повторно запитване до управителя на НЗОК , във връзка с промяна в режима на предписване на комбинирани антидиабетни препарати.

 

Становище на НСОПЛБ относно методиката за заплащане на неблагоприятни практики на НЗОК за 2015 г.

24.04.2015

В отговор на запитване от БЛС  до Националния експертен борд по Обща медицина беше изготвено становище, което изпратихме до УС на БЛС и до НЗОК.

 

Становище относно предлагани промени в ЗЗО

07.04.2015

УС на НСОПЛБ изпрати до институциите становище относно предлаганите промени в ЗЗО.

 

Становище относно промени в „Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ”

19.02.2015

НСОПЛБ изпрати становище до институциите във връзка с промените в “Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“,  в сила от 01.01.2015 год.

 

Доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България: Бонусите за джипита могат да настроят останалите колеги срещу нас

14.01.2015

Интервю на Бойко Бонев, zdrave.net,  с доц. д-р Любомир Киров

Още актуални публикации ще намерите в раздел "Новини" на сайта.

 

 

Вижте всички публикации