НСОПЛБ- Предложения за НРД 2015

29.09.2014

Уважаеми колеги,

За да видите предложенията за промени в НРД, свързаните с него наредби и др., проверявайте по-често в страницата „Новини“.

ТУК поетапно ще откривате материалите, които подготвяме. Те касаят бюджет за ПИМП, стойности на медицинските дейности, правила за работа и др.

Очакваме вашите предложения и коментари на познатия ви адрес: nsoplb@gmail.com.

Разчитаме на вашата подкрепа!

Екипът на НСОПЛБ

НСОПЛБ отправи запитване към МЗ и НЗОК относно неизплатените разлики в дължимите суми за посещение при лекар по реда на чл. 37, (1),(2),(6), ЗЗО на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

26.09.2014

Вече няколко месеца дължимите суми за посещение при лекар по реда на чл. 37, (1),(2),(6), ЗЗО на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се изплащат на ОПЛ с около 20-тина дена закъснение (в края на втория месец следващ отчетния).

По тази причина НСОПЛБ отправи запитване към МЗ и НЗОК.

 

Отговора на МЗ можете да прочетете ТУК.

ImportantДжипитата искат повече пари за извънболнична помощ

25.09.2014

Интервю на доц. Любомир Киров, дм, за Радио Пловдив

ImportantНСОПЛБ изпрати писмо до институциите с искане да се увеличи бюджетът за ПИМП

19.09.2014

Писмото съдържа данни, коментар  и предложения за средствата за здравноосигурителни плащания в ПИМП като част от бюджета на НЗОК за 2015 г.

ImportantШествалентна или петвалентна ваксина - практически решения. Какво ще правим, ако няма шествалентна ваксина? Ситуацията с ваксините в момента и възможни решения.

29.08.2014

Консенсусно становище, препоръки и предложения от експертна среща, проведена по инициатива на НСОПЛБ.

КЗК препоръчва промени в реда на договаряне на услугите в здравеопазването

01.08.2014

С решение 1005-07.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията препоръча в ЗЗО и свързаните с него нормативни актове да се създаде ясна правна уредба, която да гарантира представителството на всички стопански субекти в процеса на договаряне с НЗОК.

НСОПЛБ напомни на МЗ за Стандарта по ОМ и предложенията ни за промени в Наредба 4

17.07.2014

Днес бяха изпратени писма до МЗ във връзка с публикуването на Стандарта по Обща медицина и предвижданите промени в Наредба 4.

Становище на НСОПЛБ за Националната програма за майчино и детско здраве

10.07.2014

Проектът на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве е публикуван на сайта на МЗ. Становището на НСОПЛБ е изпратено днес.

ImportantНСОПЛБ с официално запитване към НЗОК във връзка с Анексите към договорите

27.06.2014

Отговорът на НЗОК получихме днес.

Нашата позиция в медиите - 2014 г.

27.06.2014

За подаването на болничните по електронен път  - д-р В. Рановски и д-р А. Пелтеков пред bTV

"Защо напускат личните лекари" - д-р Христо Димитров пред БНТ 1

Д-р Селиме Карагьозова и доц. д-р Л. Киров пред Радио Шумен

"Ще излекуваме ли българското здравеопазване" - доц. д-р Л. Киров пред 7News

Д-р Петя Дакова пред CredoWeb

"Личните лекари ще искат по-голям бюджет" - доц. Л. Киров пред в-к Дневник

Изследвания, извършени по друг повод, се признават в рамките на диспансерното наблюдение - отговор от НЗОК

21.03.2014

Днес получихме отговор от НЗОК на въпроси за диспансерното наблюдение, поставени от НСОПЛБ

Вижте всички публикации